2015 Free Lens Stichting
Het Hoogste Recht
Home Lezers aan het woord Informatie Een stukje uit het boek

Dwangsom zonder einde

De zaak Trenning versus Krabben

“Ongelukkigste uitspraak van de 20e eeuw” (P.P. Lampe)

Op 7 april 1981 legde de Groningse rechtbankpresident Overdiep de gefortuneerde, alleenstaande boerin Geertje Trenning in kort geding een ‘open einde’ dwangsom op van 5.000 gulden per dag. Zij bleef 30 jaar lang weigeren om het vonnis na te komen, waardoor de verbeurde dwangsommen opliepen tot 15 miljoen euro. In 2000 werd de uitspraak uitgeroepen tot de ongelukkigste van de 20e eeuw. Door haar in 1988 failliet te verklaren voorkwam de Groningse rechtbank dat zij berooid uit haar boerderij werd verdreven. Volgens de curator een daad van medemenselijkheid om “te redden wat te redden viel”. In Het Hoogste Recht reconstrueert auteur Johannes Lens van begin tot eind de dertigjarige juridische kruistocht van de boerin tegen het gerechtelijke systeem en de hulp die ze daarbij kreeg van de curator in het faillissement dat pas 2,5 jaar na haar dood werd opgeheven. Haar opponent en rechthebbende op de verbeurde dwangsommen, de pachter Arend Krabben, trok uiteindelijk aan het langse eind en werd in oktober 2013 eigenaar van Trennings kapitale boerderij door een accoord te sluiten met de erfgenaam van haar miljoenenbezit aan landerijen en opstallen, de Ned. Hervormde Kerk te Vlagtwedde.
Home